«Кыргызнефтегаз» ААК менен кызматташкан Чет элдик инвестициялык компаниялар

«Кыргызнефтегаз» ААК 13 чет элдик компаниялар менен кызматташтык жүргүзүп келет:

  1. 04.2014 баштап «Майлы-Су IV – Чыгыш Избаскент» (III – XXIII горизонтторуна) кен чыккан жерлеринде жаӊы скважиналаржы бургулоо, ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды капиталдык ремонт жүргүзүү, ошондой эле мунай өндүруудө интенсификация методдорун өткөрүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «КНГ-Гидрокарбонс» ЖАК менен №275 контакт түзүшкөн.

05.2006 баштап эле «Майлы-Су IV» (III – XVIII пласт), «Чыгыш Избаскент» (III – VII пласт), «Избаскент»(III – X пласт). кен чыккан жерлеринде жаӊы скважиналаржы бургулоо, ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды капиталдык ремонт жүргүзүү, ошондой мунай өндүруудө интенсификация методдорун өткөрүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «Тен И» ЖАК Нефтегаз компаниясы менен №185/187 контракт түзүшкөн.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап дээрлик 16 скважина бургулап тешилген: «Избаскент» №210, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 220, «Майли-СуIV» №544, 546, «Майли-СуIV» №537, 539, 540, 543, 544 скважиналары. Азыркы учурда 9 скважина колдонулуп келет №212, 213, 217 «Избаскент», №539, 540, 544, 546, 537, 543 «Майли-Су IV». 5 скважина ишсиз турат, 1 скважина сыноону кутүүдө.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап дээрлик 4 скважинада №62, 63, 207, 76 «Избаскент» капиталдык ремонт жүргүзүлдү, алардын ичинен №63, 76 «Избаскент» скважиналары колдонулууда.

«Кыргызнефтегаз» ААК жана «Тен Лун» ЖАК 18.11.2008ж. баштап биргелешип жумуш алып баруу боюнча контракт түзүштү:

  • «Майли-Су IV – Чыгыш Избаскент», «Избаскент» (III – Xгоризонттор) кен чыккан жерлердин бөлүнгөн участоктордо жаӊы колдонулуучу скважиналарды бургулоо, ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды реабилитациялоо, ошондой эле мунай өндүруудө интенсификация методдорун өткөрүү иштери:
  • «Майли-Сай» (Кызылжар) (V – VIIгоризонттору) кен чыккан жеринде ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды капиталдык ремонт жүргүзүү иштери:
  • «Избаскент-Алаш» чалгындоочу аянтта чалгын иштерин бүтүрүү.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап дээрлик 9 скважина №538, 542, 545, 527, 584, 585, 603, 890, 891 «Майли-СуIV» бургулап тешилген, алардын ичинен азыркы учурда №538, 542, 545, 584, 585, 603 «Майли-СуIV» скважиналары колдонулуп келет.

08.2011ж баштап «Майлы-Су IV – Чыгыш Избаскент» (IIIпласт), «Избаскент», «Чынгыр-Таш», «Түндүк Каракчикум» кен чыккан жерлеринде жаӊы скважиналаржы бургулоо, ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды капиталдык ремонт жүргүзүү, ошондой эле мунай өндүруудө интенсификация методдорун өткөрүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «Сань Шань Юань» менен №340 контакт түзүшкөн.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап дээрлик 25 скважина бургулап тешилген, «Майли-Су IV» кен жатагында 20 скважина жана «Чангыр-Таш» кен жатагында 5 скважина. Азыркы учурда «Майли-Су IV» кен жатагында 7 скважина колдонууда, 1 скважина өздөштүрүүдө , 10 скважина сыноону күтүүдө. «Чангыр-Таш» кен жатагында 1 скважина өздөштүрүүдө, 1 скважина сыноону күтүүдө.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап дээрлик 14 скважинада №154, 402, 473, 5, 182, 369, 342, 401, 477, 410, 475, 157, 163, 408 «Майли-СуIV», капиталдык ремонт жүргүзүлдү, азыркы учурда №408 скважина колдонулууда.

01.2013ж баштап «Майлы-Су IV – Чыгыш Избаскент» (III–XVIII горизонты) кен чыккан жерлеринде жаӊы скважиналаржы бургулоо, ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды капиталдык ремонт жүргүзүү, ошондой эле мунай өндүруудө интенсификация методдорун өткөрүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «Энергоресурсы Средней Азии» ЖЧК менен №105 контракт түзүшкөн.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап «Майли-СуIV– Чыгыш Избаскент» кен жатагында дээрлик 182 скважина бургулап тешилген,. Азыркы учурда 111 скважина колдонууда, 1 скважина ишсиз турат,  5 скважина өздөштүрүүдө жана 65 скважина сыноону күтүүдө.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап дээрлик 3 скважинада №284, 356, 23 «Майли-Су IV» капиталдык ремонт жүргүзүлдү.

05.2013ж баштап «Чыгыш Избаскент» (III – VIIгоризонттору), «Избаскент» (X горизонтко чейин), «Чангыр-Таш»(III – VII горизонттору) жана «Чигирчик» (XXIII горизонтко чейин) кен чыккан жерлеринде жаӊы скважиналаржы бургулоо, ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды капиталдык ремонт жүргүзүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «Кыргызжер Нефтегаз» ЖЧК менен №228 контракт түзүшкөн. 18.08.2014ж баштап №422 үч тараптык келишимдин негизинде, «Тен Юан» ЖАК нефтегаз компаниясы 31.01.2014ж №148 контрактта милдеттерин аткаруу боюнча бүтүн укуктарын жана милдеттерин «Кыргызжер Нефтегаз». ЖЧКга өткөрүп берди. 31.01.2014ж баштап «Майлы-Су IV – Чыгыш Избаскент» (III– XXIII горизонттору) кен чыккан жерлеринде жаӊы скважиналаржы бургулоо, ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды капиталдык ремонт жүргүзүү, ошондой эле мунай өндүруудө интенсификация методдорун өткөрүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «Тен Юан» ЖАК нефтегаз компаниясы менен №148 контракт түзүшкөн.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап «Майли-СуIV», «Чыгыш Избаскент», «Чигирчик» кен жатагында дээрлик 100 скважина бургулап тешилген,. Азыркы учурда алардын ичинен 46 скважина колдонууда, 4 скважина ишсиз турат,  2 скважина өздөштүрүүдө жана 18 скважина сыноону күтүүдө, 2 скважина ликвидация болгон. 06.11.2019ж №551, 552 үч тараптык келишимдин негизинде, «Кыргызжер Нефтегаз» ЖЧК 16.05.2013ж №228 контрактта көрсөтүлгөн бургулап тешилген 28 скважина боюнча «Фан Юан» ЖЧКга бүтүн укук жана милдеттерин өткөрүп берген.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап дээрлик 6 скважинада №282 «Майли-СуIV, №10, 69 «Избаскент», №83, 178, 180 «Вост. Избаскент».  капиталдык ремонт жүргүзүлдү.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап дээрлик 7 колдонуудагы скважиналарда №399, 78, 236, 156, 131, 246, 247 «Майли-СуIV» мунай өндүруудө интенсификация методдорун (ГРП)өткөзүлгөн. Азыркы учурда алардын ичинен 5 скважина эксплутацияланууда.

05.2013ж баштап, «Бешкент», «Тогап» жана «Тамчи» кен жатактарында өндүрүлгөн нефттин көлөмүн көбөйтүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «Bright Resources Holding Ltd» ЖЧК менен №229 контракт түзүшкөн

«Тогап», «Тамчи» участогунда компания жаӊы №124, 125, 126 «Тогап», №20, 21, 22, 23 «Тамчи» эксплуатациялык скважиналарды бургалап тешти. Азыркы учурда 6 скважина эксплуатацияда, 1 скважина өздөштүрүүдө.

12.2013ж баштап «Сусамыр» жана «Избаскент-Алаш» аянттарында геологиялык чалгын жүрнүзүү, «Майли-Cу IV-Восточный Избаскент» (III – XIXгоризонттору) кен чыккан жерлеринде жаӊы скважиналаржы бургулоо, ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды капиталдык ремонт жүргүзүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «ПиИАй» ЖЧК менен №381 контракт түзүшкөн.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап «Майли-СуIV» кен жатагында дээрлик 12 скважина №657, 573, 574, 575, 576, 315, 316, 534, 727, 728, 729, 730 бургулап тешилген,. Азыркы учурда 10 скважина колдонууда.

04.2014ж баштап «Майлы-Су IV – Чыгыш Избаскент» (III–XXIII горизонттору) кен чыккан жерлеринде жаӊы скважиналаржы бургулоо, ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды капиталдык ремонт жүргүзүү, ошондой эле мунай өндүруудө интенсификация методдорун өткөрүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «Среднеазиатский Петролеум» ЖЧК менен №233 контракт түзүшкөн.

Биргелешкен ишмердиктин башынан баштап дээрлик 58 колдонуудагы жана 22 ишсиз турган, азыркы учурда эксплуатациядагы скважиналарда мунай өндүруудө интенсификация методдорун (ГРП)өткөзүлгөн. Ошондой эле «Майли-СуIV» №4скважинада капиталдык ремон жасалган .

07.2015ж баштап «Чыгыш Избаскент» (III – VIIгоризонттору), «Избаскент» (X горизонтко чейин), «Чангыр-Таш»(III – VII горизонттору) жана «Чигирчик» (XXIII горизонтко чейин) кен чыккан жерлеринде жаӊы скважиналаржы бургулоо, ишсиз турган жана ликвидация болгон скважиналарды капиталдык ремонт жүргүзүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «Китайская нефтяная компания» ЖЧК менен №244 контракт түзүшкөн.

Азыркы учурда «Майли-СуIV – Чыгыш Избаскент», «Чангыр-Таш» кен жатактарынын геолого-техникалык материалдарын изилдөө менен алек.  Атайын техника жана жабдыктарын алып келүүгө даярдык иштери жүрүүдө ошондой эле проекттин негизги иштерин баштоо үчүн визалар оформление болууда. Майли-Су IV» кен жатагында №138 скважинада капиталдык ремонт иштери өттү. №770, 771, 772, 773, 774 «Майли-СуIV» 5 скважина бургуланып, алардын ичинен 2 эксплуатацияда, калгандары өздөштүрүүдө

05.2018ж баштап, «Майли-СуIV – Чыгыш Избаскент», «Сузак» кен жатактарында жаӊы скважиналарды бургулоо, «Майли-СуIV – Чыгыш Избаскент», «Избаскент», «Чангыр-Таш», «Майли-Сай» «Бешкент-Тогап-Ташрават», «Сузак» кен жатактарында скважиналардын каптал стволдорун бургулоо менен капиталдык ремонт жана башка ишчараларды жүргүзүү, жана «Избаскент-Алаш», «Токтогул чуӊкуру» чалгын аянттарында геологиялык чалгын жүргүзүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «Цзинь Дао» ЖЧК менен №332 контракт түзүшкөн

Азыркы учурда сыноону күтүүдөгү 19 сквадина бургулап тешилген.

10.2018ж баштап месторождениях «Майли-СуIV – Чыгыш Избаскент», «Избаскент» кен жатактарында 75 экплуатациялык скважина бургулоо, капиталдык ремонт жана мунай өндүруудө интенсификация методдорун өткөрүү максатында «Кыргызнефтегаз» ААК компаниясы «Дади» ЖЧК менен №462 контракт түзүшкөн

Азыркы учурда 30 скважина бургуланып тешилген, алардын ичинен 13 скважина экплуатацияланууда, 3 скважина өздөштүрүлүүдө, 14 скважина текшерүүнү күтүүдө.

«Кыргызнефтегаз» ААК, «Фан Юан» ЖЧК, «Кыргызжер Нефтегаз» ЖЧК 06.11.2019ж №551,552 үч тараптык келишим түзүштү, анын негизинде «Кыргызжер Нефтегаз» ЖЧК 16.05.2013ж №228 контрактта көрсөтүлгөн бургулап тешилген 28 скважина боюнча «Фан Юан» ЖЧКга бүтүн укук жана милдеттерин өткөрүп берген.

Бургулап тешилген 28 скважинанын азыркы учурда 10 эксплуатацияланууда, калган 18 скважина текшерүүнү күтүүдө