Бош орундар

 

 

 

Талаптар:

– жалпы орто  билим, атайын орто билим , жогорку техникалык билим.

–  өндүрүштө  кесиптик  даярдыгы, иш стажы  талап  кылынбайт.

 

Кызматтык  милдеттери:

 

– нефть  жана газ  скважиналарын  долбоорлоо боюнча  негизги түшүнүктөр;

– эксплуатациядагы скважиналардын, аспаптардын, приборлордун  жер үстүндөгү

жабдууларын тейлөөнүн максаты, эрежелери;

– нефтини  жана  газды  өнүдүрүнүн,чогултуунун  жана ташуунун

технологиялык   процессинин негизги түшүнүктөрү;

– талдоо  үчүн үлгүлөрдү  алуу ;

-соргуч  насостун  иштөө принциби  жана техникалык мүнөздөмөлөрү;

-ички  эмгек  тартиби, эмгекти коргоо, коопсуздук техникасы,өндүрүштүк  санитария  жана өрткө каршы  негизги эрежелер.

 

 

Сынакка катышуу учун  төмөнку  документтер талап кылынат:

 

– конкурстук  комиссиянын төрагасынын атына жеке арызы;

– эки сүрөт  тиркелген  анкета;

– паспортун  көчүрмөсү;

– күбөлөндүрүлгөн билими жөнүндө  документтердин  көчүрмөлөрү ( нотариус);

– эмгек  китепчесинин  нотариус  тарабынан  күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

– карыздын  жок экендигин тастыктаган  документ же – жоюлбаган  соттоо.

– аскер билеттин көчүрмөсүү

 

Конкурска  катышу  үчүн зарыл  болгон  документтер 2024-жылдын

19-февралга чейин   кабыл алынат. Кулактандыруу  «Кыргызнефтегаз» ААКнын  сайтында  жарыяланган  учурдан  тартып саат 8:00дөн  17:00гө чейин

Кочкор-Ата ш. Ленина к.- 1  дареги боюнча  документтер кабыл алынат.

 

 

Конкурс  21.02.2024-ж.  саат 14:00  Кочкор-Ата шаарында,

Ленин  көчөсү 44  «Кыргызнефтегаз» ААКнун

башкы кеӊсесинде өткөрүлөт

[]
1 Step 1
Файл
Загрузить
Previous
Next
powered by FormCraft

Талаптар:

– жалпы орто  билим, атайын орто билим, жогорку техникалык билим.

–  өндүрүштө  кесиптик  даярдыгы, иш стажы  талап  кылынбайт.

 

Кызматтык  милдеттери:

 

– нефть  жана  газ  скважиналарын  долбоорлоо  боюнча  негизги  түшүнүктөр;

– скважиналардын  жер  үстүндөгү  жабдуулардын  тейлөөнүн  максаты, эрежелери;

– жумушта  колдонулган  аспаптар;

– өндүрүштүн  технологиялык  процессии, иштөө  режими, газды  чогултуу  жана ташуу  жөнүндө  негизги  түшүнүктөрдү;

– газ  скважиналарынын  суткалык  дебити;

– ички  эмгек  тартибинин,  эмгекти  коргоонун,  коопсуздук   техникасынын, өндүрүштүк  санитариянын  жана  өрткө  каршы  коргоонун  негизги  эрежелери – газды;

– эсептөө   приборлору.

 

Конкурска  катышуу учун  төмөнку  документтер талап кылынат:

 

а)  конкурстук комиссиянын төрагасынын атына жазылган өз арызы

б)  эки сүрөт тиркемеси менен анкета;

в)  паспорттун көчүрмөсү;

г)  эмгек китебинин нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн  көчүрмөсү;

д)  нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн жогорку окуу жайынын

документтери;

е)  жоюлбаган же алып салынбаган соттолгондугу жок экендигин

тастыктаган  документ;

ж) аскердик билеттин көчөрмөсү

 

Конкурска  катышу  үчүн зарыл  болгон  документтер 2024-жылдын

12-февралга чейин   кабыл алынат. Кулактандыруу  «Кыргызнефтегаз» ААКнын  сайтында  жарыяланган  учурдан  тартып саат 8:00дөн  17:00гө чейин

Кочкор-Ата ш. Ленина к.- 1  дареги боюнча  документтер кабыл алынат.

 

 

Конкурс  14.02.2024-ж.  саат 14.00  Кочкор-Ата шаарында,

Ленин  көчөсү 44  «Кыргызнефтегаз» ААКнун  башкы кеӊсесинде өткөрүлөт.

[]
1 Step 1
Файл
Загрузить
Previous
Next
powered by FormCraft

I am raw html block.
Click edit button to change this html

I am raw html block.
Click edit button to change this html

I am raw html block.
Click edit button to change this html

I am raw html block.
Click edit button to change this html

I am raw html block.
Click edit button to change this html