♦ Ишкана тарыхында жаңы баскычка көтөрүлө алды. Киреше мурунку жылга салыштырмалуу үч жарым эсеге көбөйдү. Жаш, билимдүү адистердин эмгеги зор. Төрага М.Тургунбаев жыл соңуна чейин төрт жарым эсеге көтөрүүнүн аракетинде.